top of page

Kindercoaching

Kindercoaching is een opslossingsgerichte, praktische en positieve manier van begeleiden, waarbij het kind steviger in zijn schoenen komt te staan. In een laagdrempelig en kortdurend traject van 6 tot 8 sessies werken we hieraan! 

 

Een Kindercoachtraject is bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld:

- piekeren

- hooggevoelig zijn

- moeite hebben om emoties te uiten

- (faal-) angstig zijn

- boos zijn en gefrustreerde gevoelens hebben

- verlegen of onzeker zijn

- niet lekker in hun vel zitten

 

Tijdens de sessies wordt er gewerkt vanuit de hulpvraag van kind en ouders. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. de Finse methode Kids' Skills, het emotiekaartenspel en creatieve werkvormen als tekenen, schilderen en bewegen op muziek.

 

Kids Skills

Kids’ Skills is een oplossingsgerichte coachingsmethode voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Middels deze methode leren kinderen op een positieve manier hun problemen te overwinnen door nieuwe vaardigheden aan te leren. Nieuwe vaardigheden aanleren is aantrekkelijker en makkelijker dan problemen oplossen! Het is toepasbaar in elke context, zowel thuis als op school.

Ieder kind is anders en ieder coachingstraject daardoor ook. 

Vanuit de behoefte en hulpvraag van het kind wordt de juiste werkwijze en daarbij passende methode gekozen.

 

Concrete werkwijze:

Start: telefonisch contact gevolgd door een intakegesprek op de praktijk (gratis)

Invullen vragenlijst door ouder(s). 

Coaching: in 6 tot 8 sessies van 45 minuten gaan we gericht aan de slag met de hulpvraag.

Evaluatie: we ronden af met een evaluatiegesprek met ouder(s) en kind. 

 

Prijzen: 

Telefonische kennismaking                                        gratis

Intakegesprek van 30 minuten op de praktijk    gratis

6 sessies van 45 minuten                                             € 395,-

8 sessies van 45 minuten                                             € 495,-

Evaluatiegesprek                                                              gratis

Losse opfrissessie                                                            €   70,- 

 

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

bottom of page