top of page

Massage- en Ontspanningstherapie

Een kind kan psychosomatische klachten hebben zoals hoofdpijn en buikpijn. De arts kan niets vinden en als ouder zit u met de handen in het haar. Massage-en Ontspanningstherapie is een hele mooie methode die ingezet kan worden om de verstoring op te heffen en zo lichaam en geest weer in balans te krijgen.


Massage- en Ontspanningstherapie is bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld:

- slecht slapen / slapeloosheid

- stressgerelateerde klachten hebben 

- gespannen zijn

- angstig zijn

- niet goed in hun vel zitten

- hooggevoelig zijn

- weinig energie hebben 

- buikpijn of hoofdpijn hebben zonder medische oorzaak


Bij deze vorm van therapie combineren we het masseren op de massagetafel met ontspanningoefeningen die het kind zelf in iedere situatie kan toepassen. Zo oefenen we o.a. met de emotiekaartjes, het ontspanningsverhalenboek en het massagekaartenspel. 

Het kind wordt zich door deze spelvormen weer bewuster van het eigen lichaam. 

We starten iedere sessie met ontspanningsoefeningen en bovengenoemde spelvormen, die ook thuis toegepast kunnen worden. We focussen ons op de zelfredzaamheid van het kind bij situaties die voor hem/haar stressvol zijn of klachten opleveren. We sluiten de sessie af met een massage op de massagetafel. 

Tijdens de massage is de ouder altijd aanwezig in de ruimte. 

Het betreft een therapievorm waarbij de massage op de massagetafel een aanvulling is om te leren ontspannen. Lichaam en geest worden beiden weer in balans gebracht. 


Concrete werkwijze:

Start: telefonisch contact gevolgd door een intakegesprek op de praktijk (gratis)

Invullen vragenlijst door ouder(s).

Therapie: in 6 tot 8 sessies van 45 minuten gaan we gericht aan de slag met de hulpvraag.

Evaluatie: we ronden af met een evaluatiegesprek met ouder(s) en kind.


Neem altijd een handdoek mee naar de afspraak. 


Prijzen 

Telefonisch kennismakingsgesprek                                     gratis

Intakegesprek van 30 minuten op de praktijk                  gratis

6 therapiesessies van 45 minuten                                          € 375,-

8 therapiesessie van 45 minuten                                            € 475,-

Evaluatiegesprek                                                                            gratis

Losse opfrissessie                                                                          €   65,-


Prijzen zijn inclusief BTW


bottom of page